Aanmelden wedstrijd

Aanmeldingen voor 2022 zijn gesloten.

Wedstrijdreglement
Deelnemerslijst

Traxx Zero

Met het oog op het milieu willen wij als Trekker Trek Gulpen werken aan een zo klein mogelijke co2 afdruk. We hebben deze vraag neergelegd bij Van Kessel Olie, Van Kessel is als sponsor al jarenlang actief betrokken bij ons evenement. Zij kwamen met de volgende oplossing : Traxx zero.

Traxx zero is een brandstof die vanaf het tanken al voor u gaat werken. Dankzij een efficiëntere verbranding levert dit een besparing op van 3,7 %, in uw verbruik en CO2 uitstoot! Nu is de CO2 uitstoot van een dieselmotor volledig reduceren niet haalbaar, er blijft altijd een bepaalde emissie over. Traxx zero compenseert de resterende CO2 emissies met duurzame energieprojecten. Met het positieve effect dat hierdoor ontstaat wordt de volledige restuitstoot van dieselmotoren geneutraliseerd.

Wij berekenen de hoeveelheid brandstof dat op ons evenement wordt verbruikt door de deelnemers, elke liter diesel die verbruikt wordt staat gelijk aan 3,230 kg CO2. Dit omvat de CO2 uitstoot van de gehele keten vanaf het boren naar ruwe aardolie, vervoer op zee, productie in de raffinaderij, vervoer van de diesel tot bij de eindverbruiker en dan de uiteindelijke verbranding in de motor. Deze CO2 uitstoot wordt vervolgens gecompenseerd. Van Kessel investeert voor ons in een aantal duurzame projecten, bijvoorbeeld windmolen parken wereldwijd.

Mocht u zelf interesse hebben in een van de oplossingen die Van Kessel Olie bied op het gebied van CO2 reductie en compensatie. Kunt u terecht bij Cor Pinkers accountmanager of op www.vankesselolie.nl

Wedstrijduitslagen

Uitslag 2017
Uitslag 2018
Uitslag 2019